Åsmund

Åsmund er handelsmann frå Moster og er del av fylgjet til Sigurd. Åsmund er gift med Jorid og saman har dei ni barn. Som kona liker han å ha det gøy når «katten er vekke».

Desse har spela rolla som Åsmund:

  • Geir Ersland (2016-2017)
  • Håkon Karoliussen (2019)
  • Erik Larsen (2022)