Bisp Grimkjell

Grimkjell var bispen til kong Olav Haraldsson. Han var ein svært lærd og klok mann, og den som stod bak utforminga av den nye landslova, «Kristenretten». Dette var lover og reglar for korleis folket skulle leva, tufta på kristne grunnreglar.

Desse har spela rolla som Bisp Grimkjell:

  • Magnus Tveit (1984)
  • Per Stoltenberg (1985)
  • Kjell Henden (1986)
  • Toralv Maurstad (1987-1993, 1997-1998)
  • Eirik Hivju (1999)
  • Kjell Grindeland (1994-1996, 2000-2002)
  • Leif Sigurd Larsen (2004-2008)
  • Johannes Hjelland (2009-2015)