Darling

Darling er ei kvinne frå Espevær som bur i England. For nokre år sidan tok kjærasten hennar, som var viking, henne med til England fordi han kunne ikkje få nok av henne. Då dei kom fram til England hadde han likevel fått nok av henne, så han reiste vidare og ho vart igjen.

Desse har spela rolla som Darling:

  • Marianne Grønnevik (2016)
  • Jenny Larsen (2017)
  • Ina Celise Sortland (2019)
  • Kajsa Hellen Røksund (2022,2024)