Gisle lovseiemann

Gisle lovseiemann er ein av dei eldre mennene på Moster. Når det er Mostrating i 1024 og dei nye lovane vert vedtekne, lærer han alle lovane utanåt og gler seg over å kunne fortelje dei til folket som er samla.

Desse har spela rolla som Gisle lovseiemann:

  • Vermund Trohjell (2016-2017, 2019)
  • Dag Bøthun (2022,2024)