Jorid

Jorid er ei av kvinnene på Moster. Ho er gift med Åsmund og er gravid tilnærma heile tida, same om Åsmund har vore heime dei siste åra eller ikkje. Jorid og Åsmund har ni barn saman: Gjermund, Kristina, Åslaug, Alfhild, Trude, Torebrak, Vesle Åsmund, Håkon og Åsta.

Desse har spela rolla som Jorid:

  • Nina Sele (2016-2017, 2019)
  • Janne Gilje Røsland (2022)