Olav Tryggvason

Olav Tryggvason var konge i Noreg frå 995-1000 og var ein viktig nasjonsbyggjar. I vår produksjon fungerer Olav Tryggvason som ein drøymefigur som viser Olav Haraldsson kvar vegen går vidare.

Desse har spela rolla som Olav Tryggvason:

  • Brynjar Stautland (2016-2017, 2019, 2022,2024)