Olmod frå Fitjar

Olmod er hovding for Fitjar-øyane. Som god ven med Torolv er òg han ein av hovdingane som ikkje vil vedkjenna seg den nye trua. Saman med Tord og Torleiv Spake vil han tala kongen til rettes på tinget konge har bode til etter at han høyrde om fråfallet mellom sunnhordane.

Desse har spela rolla som Olmod frå Fitjar:

  • Knut Martens (1984-1997)
  • Jens Kristian Nesse (1998)
  • Dag Bøthun (1999-2008)
  • Heine Larsen (2009)
  • Geir Albert Raknes (2010)
  • Thomas Larsen (2011-2015)