Jubileumsfeiring med KORK / «Mostrasuite»

Jubileumsfeiringa er ein del av Jubileumsveka på Moster i 2024


«Mostrasuite» tar utgangspunkt i symfonimusikken til det historiske spelet «Kristkongane på Moster», skrive av Johannes Heggland, komponert av Kjell Habbestad. Mostraspelet er no blitt revidert til ein konsertversjon i samarbeid med Kjell Habbestad, og verket vil bli framført av KORK, saman med nasjonale songarar og skodespelarar.

Andre del av forestillinga vil by på innslag av ulike kunstnarlege uttrykk, samt offisielle talar.

Regi: Erik Ulfsby

Dirigent: Eivind Gullberg Jensen

Les meir om «Kristkongane på Moster» her!