Presten

Presten har ei viktig rolle på Moster. Han er folket sin religiøse leiar og må av og til vere eit moralsk kompass for dei. Når Tore Hund er i kyrkjetårnet og trugar folket, er det Presten og Tora som tar på seg ansvaret med å snakke med han og roe han ned.

Desse har spela rolla som Presten:

  • Brynjar Stautland (2016-2017, 2019)
  • Geir Ersland (2022,2024)