Brødrene Østermanns huskors

Bømloteateret presenterar ei komedieframsyning!

Innhald på sida

Bømloteateret feira 15 års jubileet i 1988 med «Brødrene Østermanns huskors» som dei satt opp i 1974. Bømlo amatørteaterlag vart etablert i 1973, etter iniativ frå Ragnhild Randal.

På scenen (1988):

Lars (Lasse) Østermann, fiskar og bonde: Johannes Hjelland

Karl (Kalle) Østermann, bror hans: Johan Kr. Nesse

Nils (Nisse) Østermann, bror deira: Frode Steinsland

Helene Westermann, syster deira: Marta Mellesdal

Jan Westermann, mannen hennar: Kjell Olav Skaret

Lensmann Westermann: Steinar Halleraker

Ella Westermann, ung-jente – dotter til Jan og Helena: Jane Vika

Soffi Olsen: Elin Bua

Aksel Olsen, ung sjømann-son til Soffi og lensmann Westermann: Jan Harald Larsen

Anna Sønderberg, «Huskorset», taus hos brødrene Østermann: Reidun T. Hamre

Direktør Løveborg: Finn M. Daynes

Fru Løveborg: Åse Jansen

På scenen (1974):

Lars (Lasse) Østermann, fiskar og bonde: Haldor Iversflaten

Karl (Kalle) Østermann, bror hans: Kåre M. Leknes

Nils (Nisse) Østermann, bror deira: Johannes Hjelland

Helene Westermann, syster deira: Marianna Sagvåg

Jan Westermann, mannen hennar: Steinar Halleraker

Lensmann Westermann: Lars G. Haldorsen

Soffi Olsen: Kari Alvsvåg

Aksel Olsen, ung sjømann-son til Soffi og lensmann Westermann: Douglas Haldorsen

Anna Sønderberg, «Huskorset», taus hos brødrene Østermann: Ellen Selle

Direktør Løveborg: Finn Bakke

Ella Westermann, ung-jente – dotter til Jan og Helena: Ragnfrid Haldorsen

Av:

Oskar Vennersten

Framsyningsdato:

1974 og 1988