Bruredansen

Bømlo Teater (Bømloteateret) presenterer ein forestilling frå 5.-8. november 2005 i Bømlo Kulturhus!

Innhald på sida

Norvald Tveits «Bruredansen» har klare trekk fra 1500-talets Commedia dell´arte er ei historie om den unge vakre jenta som ikkje får gifte seg med kjærasten sin Avdi mora ikkje synest han er god nok. Ho har vald ut eit betre gifte i bygda, den noko stivbeinte læraren med viktige verv i samfunnslivet.

Det går som det må gå, men den viktigaste erkjenninga ligg likevel hos denne læraren, som innser at han har prøvd å Vera noko han ikkje er. No vil han leve og vera ærleg mot seg sjølv og dei rundt seg.

Kunstnerisk leiing

Forfattar: Norvald Tveit

Komponist: Henning Sommero

Regissør: Brynjar Stautland

Musikals innstudering: Irene Simonsen

Koreograf: Hilde Hoff Andersen

Musikkarrangement: Owe Håstø

På scenen:

Eliane van Block: Ingunn Onarheim Rolfsnes

Gabriel Myra: Bjørn Arve Lunde

Lærar Johannes Staur: Frode Steinsland

Sina i Liakleppa: Ranveig Steinsbø

Sol i svingen: Ragnhild Rolfsnes

Jon Berge – Bergkjempa: Gunnar Ersland

Syvert i Skare: Heine Larsen

Hulder/dansar: Helga Marie Halleraker, Linn Solveig Sortland

Solgunn van Block: Dagmar Lunde Skaret

Lyder Lysholm: Torleif Stokke

Joachim Ihlen, prest: Vegard Eidet Hansen

Brita Bingen: Anette Solstrand

Liv i Lia: Gunnhild Gunnarson

Kleppe-Klas: Asgeir Totland

Lasse Olesen Bog: Steinar Halleraker

Spelemann/forteljar: Dag Bøthun

Av:

Norvald Tveit

Framsyningsdato:

5. november 2005