Da seie mammo

Bømloteateret presenterar ein komedieframsyning!

Innhald på sida

Folkekomedien skal more og forlyste, utan å støyte eller krenke. Smilet og låtten skal i høgsetet, i ein enkel og allemanns humor.

Lite kan måle seg med ein forløysande latter mellom vener og kjende i ein triveleg teatersal, til problem så skyhøge og likevel så forlystande små at det blir komikk av heile greia.

På scenen:

Ola: Johannes Hjelland

Jens: Johan Kr. Nesse

Berta: Marta Mellesdal

Synnøva: Ingun Helle

Ivar: Knut Martens

Svein: Douglas Haldorsen

Lisa: Ragnfrid Haldorsen

Av:

Claus Lavik

Framsyningsdato:

1978