Kallane i Oladalen

Bømlo Teater (Bømloteateret) presenterer ein folkekomedie!

Innhald på sida

Kallane i Oladalen er ein enkel folkekomedie og tek ikkje mål av seg til å løysa dei store verdsproblema. Den får oss snarare til å gløyma dei for ei lita stund. Likevel byggjer den opp på grunnleggjande element i kvardagen som rivalisering, kjærleik, vennskap og konfliktar. Gjennom den gode replikkene glimt i auga og komikken i innleving og gjenkjenning vert alvor gjort om til ein befriande komedie.

Slik er det og i Oladalen. Dei to tilårskomne naboane merkar at det framleis er kveik i gamal glør, og dei slår så men ikkje av for kjensfolk. Men då dei har kasta augo på same ungjenta, stor temperaturen. Då tausa på si side legg sine snedige planar, tek historia nye og uventa vendingar.

På scenen

Lars frå Hallaråker: Johan Kr. Nesse (2002)

Even, son hans: Frode Steinsland (2002)

Lina Brubakken, hushjelpa deira: Vigdis Skippervik (2002)

Doktoren: Dag Bøthun (2002)

Bertil frå Sønstabø: Johannes Hjelland (2002)

Berte-Maria, søster hans: Ingunn Onarheim Rolfsnes (2002)

Oline Åsbakken: Reidun Torvund Hamre (2002)

Kunstnerisk leiing

Regissør: Ragnhild Randal (2002)

Maske: Cathrine Nesse Aakre/Cecilia Tormodsæther (2002)

Kostyme: Karin Anuglen/Anne Grete Møklebust (2002)

Inspisient: Renate Torvund Harrison/Kari Hamre (2002)

Scenografi: Margunn Stokkenes/Irene Grasdal (2002)

Lyd/Lys: Roger Stølen/Øystein Stølen (2002)

Teknisk: Egil Stølen/Erlend Hansen/Jane Vika (2002)

1976

2002

Av:

Sigurd Lybeck

Framsyningsdato:

1976 og 2002