Mammaguten

Bømloteateret presenterer ein folkekomedie!

Innhald på sida

På scenen:

Emil: Douglas Haldorsen

Sivert: Johannes Hjelland

Anton: Johan Kr. Nesse

Nikoline: Marta Mellesdal

Jonetta: Dagmar Meling

Sigrid: Åse Sætre

Av:

I. Stenersen

Framsyningsdato:

1979