Tyven, Tyven

Bømloteateret presenterar ei framysining om spenning og underhaldning!

Innhald på sida

På scenen:

Tyven – Harry Lange: Frode Steinsland

Fru Lange, Gunnhild: Reidun T. Hamre

Lars Trygve Heidelberg: Finn M. Daynes

Fru. Heidelberg, Anna: Kristin Selsås

Anton: Steinar Halleraker

Britten: Jane Vika

Av:

Dario Fo

Framsyningsdato:

1992