Ragnhild

Ragnhild er ei av kvinnene på Moster. Ho er gift med Sigurd og saman har dei barna Gyril og Tord. Ragnhild er ekspert på alt som finst av blomar, bær, planter og urter og har eit botemiddel mot det meste. Når nokon skal føde på øya, er det ho som hjelper til og passar på at alt går bra.

Desse har spela rolla som Ragnhild:

  • Nina Meldahl Olsen (2016-2017, 2019)
  • Anita Myhre Gravdal (2022,2024)