Rane

Rane er fosterfar til Olav Haraldsson. Då Olav vart fødd, vart han sett ut for å døy, og det var Rane som kom og redda han. Rane har fylgt Olav gjennom heile livet og er den som har lært Olav det meste han kan.

Desse har spela rolla som Rane:

  • Randolf Walderhaug (2016)
  • Håkon Karoliussen (2017)
  • Torleif Stokke (2019, 2022,2024)