Sigurd

Sigurd er hovding på Moster. Han er gift med Ragnhild og saman har dei borna Tord og Gyril. Då han var ung mann, reiste han i viking, men no er han handelsmann og held seg til kristendommen. Sigurd er ein av dei beste sjømennene som finst og det er ingen som kan finne fram på havet slik som han.

Desse har spela rolla som Sigurd:

  • Anderz Eide (2016-2017)
  • Sigurd Sele (2019, 2022,2024)