St. Sunniva

St. Sunniva var kongsdotter frå Irland. Då ein heidensk mann prøvde å tvinge henne til å gifte seg med han, la ho lagnaden sin over i hendene til Gud, tok med seg folket sitt i tre skip og reiste frå Irland utan segl, ror eller årer. Skipa deira dreiv nord- og austover og kom til slutt i land på øya Selja på vestkysten av Noreg.

Desse har spela rolla som St. Sunniva:

  • Emma Rolfsnes Sele (2016-2017)
  • Linda Birgitte Morlandstø (2019)
  • Ylva Våge Bjørklund (2022,2024)