Tord

Tord er ein av dei unge mennene på Moster. Han er sonen til Ragnhild og Sigurd, og broren til Gyril. Tord er med i fylgjet til faren Sigurd. Han har ei sterk kjensle av rettferd og når han ikkje er einig i korleis andre vert behandla, seier han kva han meiner om det, noko som av og til fører til konfliktar.

Desse har spela rolla som Tord:

  • Erik Larsen (2016-2017, 2019)
  • Frikk Hana (2022)