Tord

Tord er son av den vidgjetne storhovdingen Klypp Herse. Han er god ven med Torolv, og ein av hovdingane som ikkje vil vedkjenna seg trua på Kvitekrist. Når Torolv vert lyst fredlaus, er han ein av dei som er med og hjelper han, og i løynd blotar til Odin.

Desse har spela rolla som Tord:

  • Kristian Johnsen (1984-1990)
  • Steinar Halleraker (1991-2009)
  • Geir Ersland (2010)
  • Heine Larsen (2011-2012)
  • Frode Larsen (2013-2015)