Innkalling til årsmøte for driftsåret 2023

Torsdag 14.3.2024 kl. 19 i Brubakken 50, 5420 Rubbestadneset. Agenda: Innmelde saker kan sendast til linda@bomloteater.no innan 8.3.2024. Etter årsmøte vert det kaffi og drøs. Vel møtt!