Innkalling til årsmøte for driftsåret 2023

Torsdag 14.3.2024 kl. 19 i Brubakken 50, 5420 Rubbestadneset.

Agenda:

  • Val av møteleiar og referent
  • Godkjenning av dagsorden
  • Årsmelding og rekneskap 2023
  • Budsjett 2024
  • Femårsplan 2024 – 2028
  • Val

Innmelde saker kan sendast til linda@bomloteater.no innan 8.3.2024.

Etter årsmøte vert det kaffi og drøs.

Vel møtt!